Prognoza budućih događaja

Mnogi ljudi pretpostavljaju da se Astrologija koristi da predvidi buduće događaje. A priznanje astrološke punovažnosti , podrazumeva privatanje fatalizma ili verovanja u sudbinu, a pobija čovekovu slobodnu volju. Ali predviđanje i sudbina koja to znači, su mnogo kompleksnije teme , nego sudbina “zapisana u zvezdama“, oko koje pojedinac ne može ništa da učini. U primeru koji sledi, horoskop se analizira prema planetarnom kretanju tokom godine. S jedne strane to je predviđajuća analiza. Ali njena svrha nije da pretkaže buduće događaje. To je jedno istraživanje unutrašnjih promena i ciklus koji se dešava svakom pojedincu , a često se misteriozno poklapa sa događajima u spoljnom svetu. Ova planetarna kretanja neće nam reći šta će se desiti. Oni će opisati fazu koju je osoba dostigla u njenom životu , i koju vrsta reakcije može biti očekivana na spoljna dešavanja koje se mogu javiti u bilo koje vreme. Ljudska psiha je uvek u procesu promena, i planetarne konfiguracije koje odražavaju vaše obrasce razvoja tokom godine , promeniće se u nove konfiguracije, koje će odražavati nove obrasce tokom godina koje slede. Kada propustimo neku mogućnosti, one obično dolaze ponovo u različitoj formi i na različitom nivou, zato što se život, ne samo menja, nego kreće u ciklusima, reflektovan od planetarnih ciklusa na nebu. Šta god sudbina može biti, ona nije nepromenljiv nacrt, koji nas tera da se odreknemo slobode izbora, rasta, pravljenja grešaka, ponovnog izbora i rasta.

Jedan on najefikasnijih načina predviđanja budućih dešavanja u životu jedne osobe jeste astrološka tehnika koja se naziva “Midpoints”, što u prevodu znači središnje tačke. Središnja tačka je centar između dve tačke , što u Astrologiji znači , središtem između dve planete, ili ličnih tačaka , uključujući Ascedent, Mc, i Mesećeve čvorove. Ova središnja tačka je susretanje planetarnih energija, koje postaju aktivne kroz proces rasta, koji se odnosi na vremenski prolaz. Ovo se odnosi na aspekte koje formiraju nebeska tela kroz prostornu vezu. Ovaj sistem je razvio nemački astrolog Rainhold Ebertin, koji veruje da teški aspekti kreiraju događaje u nečijem životu, stoga je korišćenje kruga tj. brojčanika od 90 stepeni , postala moćna alatka za prognozu budućih događaja. Ovaj sistem može dati veliki uvid u tumačenje natalnog horoskopa kroz korišćenje tehnika predviđanja kao što su tranziti , direkcije i progresije. Najbolji način korišćenja i tumačenja ovog sistema je da natalna središna tačka, bude aktivirana sa direktiranjem neke planete u budućnosti. U tekstu koji prosečno ima 50 do 60 strana u Word ili PDF formatu, naići će te na vremenski precizne opise budućih dešavanja u vašem životu, u trajanju od godinu dana, sa aspekta psihološkog i fizičkog stanja vaše ličnost i budućih događaja koji su najčešće vezani kroz neke spoljne uticaje i dejstva. Tekst vam možemo poslati nakon vaše uplate, e-mailom ili putem pošte na vašu adresu.