Karmički horoskop

Svaki događaj u pojavnom svetu( pod nebom) odigrava se u ciklusima, a oni su potpuno vremenski određeni, sasvim dosledni i nisu slučajni. Postoje razlozi i vremena (doba), i sve je u skladu sa cikličnim ritmom univerzume. Ovaj zakon univerzuma, u kome su sve pojave u svetu potpuno vremenski određene i sasvim zaslužene, poznat je kao Zakon o zasluženoj kazni, ili karma.

U svakom živom biću postoji Duh, životna sila i svest. Postoji duša, koja predstavlja izraz Duha, i ona nastavlja da postoji pre i posle života i smrti, što su koncepti, fizičkog sveta. Tu je i fizičko telo, u kome duša boravi i koje opravdava vidljive razlike između duša i  između bića.

Astrologija predstavlja mapu. Ona je odraz nebesa u ogledalu, prošlih i budućih iskustava ili zapisa nekog pojedinca. Horoskop, alatka kojom se astrologija realizuje, sam po sebi je proizvod Zakona karme. Astrologija nudi alat za razumevanje razvoja duše. Svaka planeta predstvlja određenu lekciju, a njen odnos sa drugim faktorima u horoskopu opisuje odnos duše prema svakoj od ovih lekcija.

Šta je to karma duše? U osnovi, to su posledice sa kojima se duša suočava u bilo kom životu, kao sa rezultatima akcija iniciranih od strane te duše u prethodnim životima. Ona je rezultat reakcija pojedinaca u prethodnim inkarnacijama na situacije iz pojavnog sveta, a obično obuhvata i dobrobit drugih pojedinaca ili sopstvenog bića.

To je priroda poretka u univerzumu. Sve se dešava sa razlogom. Sve poteškoće su zaslužene, iako možda ne baš u ovom životu, i iz svih neprilika se može učiti; stoga duša može evoluirati. Vremensko određenje ovih teškoća , ili ciklusa, pokazuje astrologija. Promene do kojih dolazi u životu pojedinca podudaraju se sa određenim astrološkim ciklusom života te individue a takođe se mogu pokolopiti sa nekim događajem iz njegovog života.

Moj zadatak je kao astrologa, da vam na jedan detaljan i analitičan način objasnim svrhu vašeg trenutnog života, vaše karmičke dugove, zadatke i ciljeve u ovoj inkarnaciji.  I  da se detaljno osvrnem i osvetlim detalje vašeg prošog života, sa ciljem da shvatite da :

Natalni horoskop nosi priču. To je priča duše. U rasporedu planeta na nebu, odnsu planeta sa Zodijakom i odnosu Zodijaka i planeta sa osom planeta Zemlje leži ključ kojim otpočinje rasplitanje misterije života. Ovim ključem započinje odgovor na pitanje: Zašto sam ovde? Sa kojom svrhom? U trenutku rođenja postoji matematička harmonija, poseban kvalitet u univerzumu, koji potiče od te duše. Horoskop tog trenutka pokazuje matematički raspored univerzuma, opisuje putovanje te duše do trenutka rođenja, i put razvoja te duše nakon momenta rođenja. Opisuje snagu i slabost , naučene lekcije i one koje tek treba naučiti , prirodu reakcija iz prethodnih života i potencijal oslobađajućih rakcija u ovom životu.

Natalni horoskop je posledica karme duše. Okolnosti koje treba iskusiti tokom ovog života rezultat su karme duše. Čovekove reakcije na te okolnosti u ovom životu odrediće prirodu buduće karme, njegov budući horoskop.


Primer Karmičkog horoskopa
Primer Karmičkog horoskopa -grafika (.jpg)

Šta je Karma? To je kosmičko delovanje pravde prema zasluzi. Sadašnji status u nečijem životu određen je njegovim delima u prethodnoj inkarnaciji. Koncept karme je uzročno – posledična veza primenjena na položaj čoveka. Za svaki načinjen pokret : bilo da je reč o misli, činu ili delu, zakon karme ima stav da će uslediti neizbežna posledica, za koju će njegov inicijator snositi odgovornost. U svim religijama i duhovnim učenjima definisani su moralni zakoni u vidi zapovesti. Kršenje ovih zapovesti je greh koji stvara negativnu karmu.

Cilj karmičke astrologije da pronađe sponu koja povezuje različite inkarnacije jedne duše.Ona treba da odgovori na pitanje zašto se osobi događaju određene stvari, i koji je to uzrok odredio sudbinu te osobe u njenom sadašnjem životu.


Analiza karmičkog horoskopa, može da odgovori na mnoga pitanja. Naprimer na razlog samačkog statusa, siromaštva ili nemanja dece. Karmički horoskop postaje izvrsna potpora prilikom rešavanja pitanja izbora profesije, jer pokazuje iskustvo iz prošlosti.

Analiza vašeg karmičkog horoskopa počinje opisom Severnog Mesečevog čvora u karmičkom horoskopu. Svaka inkarnacija je povezana sa određenim karmičkim zadatkom koji određuje položaj Severnog Mesečevog čvora u horoskopu.

Taj čvor i jeste tačka u kojoj se pojavljuje naša karma. Analiza zatim obuhvata opisivanje položaja i međusobnih aspekata Sunca , Meseca, Ascedenta i ostalih planeta u karmičkom horoskopu. Treba napomenuti da se u karmičkom horoskopu, Ascedent nalazi na početku 12.polja natalnog horoskopa. Ostale kuće su poređane u smeru kretanja kazaljke na časovniku i imaju iste vrednosti kao i kuće u natalnom horoskopu.

Tekst interpretacije sadrži oko 26 strana formata A4 u PDF formatu ili Word tekstu. Tekst ćemo vam poslati nakon vaše uplate, e-mailom ili putem pošte na vašu adresu.


Primer karmičkog horoskopa – Arnold Švarceneger (pdf, 347 kb)