Crna i bela magija

Ljudi nisu u stanju da sami čine čuda. Zato postoji shvatanje po kome oni prizivaju moćnija bića, koja im pomažu da učine nešto što sami ne bi mogli. Ako neki čovek učini čudo uz pomoć Boga ili neke nebeske sile, onda je to bela magija. Ona se koristi za dobro ljudi. Za nanošenje zla i za postizanje sebičnih ciljeva čine se čuda uz pomoć đavolskih sila i to je onda crna magija.
Bela magija oslobađa i pomaže ljudima od uticaja crne magije, koja je negativna i s kojom se nanosi zlo, nesreća, uništenje, pa čak i … smrt.

Magija je umetnost vladanja određenim vidom energije koju ima svako živo biće. Svi mi nosimo istu količinu energije, samo je pitanje na koji način je koristimo. Crna magija menja sudbinu čoveka, dok bela to ne čini i to je osnovna razlika između ova dva oblika magije. Crna magija je ta koja sudbinu čoveka menja, ali na žalost tu sudbinu čini lošijom. Crna magija predstavlja najpogubniji način upravljanja tuđom sudbinom i tuđim životima. One osobe koje su pod dejstvom crne magije su izložene psihičkom, duhovnom i svim drugim vrstama propadanja.

Osoba koja radi magiju svoje misli i namere utiskuje u toku jednog magičnog rituala. Moguće je delovati ne samo na stvari, životinje, ljude nego i na redosled najrazličitijih budućih događaja. Rezultati naučnih istraživanja govore da se fluid magije danas definiše kao frekvencija. Magijsko delovanje na čoveka uvek je dvojako, odnosno frekvenciju magije prvo prima astralni deo čoveka (njegova aura, energija), pa tek onda njegovo telo kao čvrsta materija. U telesnom obliku kod čoveka, magija stvara razne telesne i duhovne poremećaje koje čovek može osetiti kao npr. lupanje srca, gušenje, kočenje lica, osećaj povraćanja, vrtoglavice, depresija ili pak jaku agresivnost. Ako magija sa svojom negativnošću deluje dugo vremena na jednu osobu može joj napraviti pravi životni pakao kao npr. najteže telesne bolesti. Danas je sve te frekvencije moguće izmeriti pomoću savremenih instrumenata, npr. test Mora, test Vega…

Nije opasna samo magija koju crni mag može baciti na nekoga. Najčešće se sreće takozvana nagazna magija koja izaziva mržnju i nepodnošljivu odbojnost najčešće bračnih drugova. Isto tako, opasna je i magija sa zadrškom. To mogu biti magijski uticaji bačeni na nečiju kuću pre više godina, pa čak u nekim slučajevima i pre više vekova. Takva magija može oživeti, odnosno, ponovo postati aktivna i uništiti život nekome ko nije ni kriv ni dužan. Često se pod njenim uticajem nađu i deca. Ta je magija slepa i ne bira žrtve.

Posebnu snagu činima daju i mesta nekadašnjih nasilnih smrti, napuštena groblja ili stoletno stablo bez krošnje, a ako se više toga ispreplete na jednom mestu onda je to savršeno sklonište za potajni rad majstora magije, posebno za čuvene vlaške vračare koje tamo odlaze najčešće u gluvo doba noći, same i ćutke. Mesta iza i ispred vrata se takođe smatraju kultnim mestima gde prebivaju duše predaka koji se često prizivaju u nesreći. Važno je i stepenište koje je oduvek bilo simbol uspeha. Vradžbine se izvode od najvišeg stepenika i završavaju na kućnom pragu. Prag inače funkcioniše i kao granica između svetog u kući i profanog van doma.

Najbolji način da se čovek povrati u normalan život je skidanje crne magije i nošenje zaštite u vidu amajlije protiv crne magije. Svi oni koji su pod uticajem crne magije trebalo bi da pokušaju da je što pre skinu, jer svaki duži boravak pod tim uticajem to kasnije otežava i čini komplikovanijim. To će se tako nastaviti sve dok ne budete spremni da prihvatite činjenice o postojanju crne magije, a ne sve prihvatati kao “lošu sreću”, besmislenu zabavu ili čistu slučajnost. Obično žrtve i postaju žrtve zbog toga što naivno smatraju da im niko ne može naškoditi sredstvima koja nisu fizička. Put ka uspehu je obično opasan put! Ljubomorne, zavidne kolege, konkurencija, prijatelji, susedi, rođaci mogu zaključiti da im vas je dosta, da bi bili srećniji da vas nema ili da imate manje od njih. Najčešće to rade zbog ljubomore i zavisti, ali i iz straha od konkurencije. Ljudi obično vole da imaju više od vas.

Veliki broj ljudi nosi stalno sa sobom amajlije. Mnoge od tih amajlija se proizvode serijski i prodaju masovno. Ne da su bezvredne, ali pravu upotrebnu i praktičnu vrednost imaju samo posebno za svakog pojedinca namenski izrađene amajlije. Amajlije se namenjuju onome ko ih nosi. Najjednostavnije rečeno amajlija i talisman su magijski posvećeni predmeti. Prvi je namjen za odbranu i zaštitu od magije i magijskog uticaja, a drugi za izazivanje i ostvarivanje potreba, ciljeva i želja.


Magija kod raznih kultura

Orijentalna magija u Kini veliku važnost pridaje magičnom ogledalu. Magično ogledalo je instrument pomoću kojeg su se štitili od uroka, crne magije, odnosno protiv zla, smrti i bolesti. U Kini su verovali da se snaga i moć demona znatno smanji ukoliko se taj demon ili grupa demona ugleda u magičnom ogledalu, čak vlasniku tog ogledala ne mogu učiniti ništa. Osim magičnih ogledala u Kini još i do danas koriste najrazličitije amajlije. Amajlije, da bi imale veliku snagu morale su se ispisivati sa perom napravljenim od breskvinog drveta, a boja koja je korištena je crvena ( crveni cinober ). Po njihovom verovanju, a i iskustvu, te amajlije su toliko jake da ne samo da pobeđuju zle duhove nego pobeđuju i zločeste životinje i ljude. Ako se amajlija radi na papiru, onda papir mora biti crvene ili žute boje. Ponekad se na tom papiru crtaju i oblikuju lični idoli sa poznatim njihovim « gromovitim « pismom. Takva amajlija se obično stavlja da visi kroz jednu rupicu dugmeta ili stavlja u crvenu torbicu ili se čak zalepi na vrata ili krevet gde spavamo. Ponekad svoju amajliju zapale, a pepeo mešaju sa čajem ili vodom te piju. Na taj način žele da simbolika i snaga te amajlije u potpunosti zagospodari celim telom (bićem). U Kini veruju i u moć mača. Mač napravljen od novčića može se koristiti u svim magičnim ritualima. Naročito je jak mač napravljen od dudovog drveta. S tim mačem se mogu pobediti i zli magovi.

Islamska magija – u toj staroj magiji često se koristi čvor ili više čvorova, kao sredstvo za razne kletve. Muslimanska magija ili njihova tradicija ima neobičnu priču. Muslimanska magija vezana je za jednog čoveka koji se zove prorok Muhamed, a kojeg je začarao jevrejski čarobnjak ili mag koristeći upravo ovu tehniku – čvor. Na špagi je bilo napravljeno devet čvorova. Svaki čvor vezivao je jednu kletvu. Kletve su gubile snagu ako bi jedan po jedan čvor bio otvoren ili jednostavno kompletna špaga bila bačena u vatru uz odgovarajuće molitvene reči. Danas se islamska magija barem ovde kod nas povezuje sa Hodža – Kuran – Zapisi. To bi značilo da Hodža koristeći veru Islam, odnosno moć svetog zapisa Kuran, u najvećoj meri piše na pergamentu svete rečenice iz Kurana koje su po njemu potrebne u tom trenutku za određenu osobu.

Centralna Azija – među plemenima centralne Azije bolest se leči “ubijanjem čvorova”. Postoji redovan obred, ritual koji se koristi u tu svrhu. To je ritualna magija gde se isprede trobojno uže i na njemu se zavežu čvorovi. Nakon toga se ove čini zakopavaju na nekom nedostupnom dalekom mestu. Smatralo se da je tada i ta bolest zauvek zakopana sa svom svojom negativnošću.