Elekcioni horoskop

Elekcioni horoskop se pravi da bi se odabrao najpovoljniji momenat da se započne bilo koja delatnost. On može da se radi radi planiranja porodice tj. dobijanja deteta kao i pola deteta, takođe za povoljnu kupovinu ili prodaju neke nekretnine ili zemljišta, kao i za započinjanje nekog posla, planiranje nekog putovanja, venčanja i mnogo čega drugog. On opisuje uslove pod kojima će se taj događaj odvijati i nalazi najbolje načine i daje prave savete za taj određeni problem.

Primer elekcionog horoskopa – tekst (download, word, 33 kb)
Primer elekcionog horoskopa – grafika (download, jpg, 135 kb)