Bioenergija

Bioenergija je, kao što sama reč kaže, životna snaga, energija koju mi ljudi primamo u svoje materijalno telo da bismo bili živi. To je energija od koje svi živimo, koja nas održava u životu i isceljuje, zovu je još i univerzalna, božanska, duhovna, kosmička. Bioenergija je univerzalna energija – vrlo je nežna, tanana, golim okom nevidljiva, koja ima snagu i moć da pokrene celi organizam tj. naše telo. Naš je život vrlo često pod stalnim negativnim spoljašnjim uticajima npr. stres, nepravilna i nezdrava ishrana, promena klime,… Taj spoljašnji uticaj, ako duže vreme deluje, može ostaviti značajne promene na našem energetskom polju ( aura ), a koji se kasnije odražava i na materijalnom nivou našeg bića, te dovodi do bolesti.

Bioenergija je velikom broju ljudi prvi pojam na koji nailaze kada zakorače u svet alternative. Nažalost, opet većina njih se zainteresuje tek onda kada iscrpe sve mogućnosti klasične medicine koja ne retko nema odgovore na probleme koji se ljudima javljaju. Onda otkriju da nada ipak postoji. Kada se izleče od “neizlečivog”, to onda pripisuju čudu, ali čuda nisu u suprotnosti sa prirodom, već sa onim što je nama poznato kao priroda. Svako je gospodar svog života. Ne postoje bolesti u završnoj fazi. Važno je samo da imate hrabrosti da zakoračite preko “granica” koje su vam drugi zacrtali i da shvatite da nema ograničenja.

Glavno oruđe u delovanju bioenergijom su ruke, a proces se sastoji u njihovom polaganju na oboleli deo tela, tzv. Kraljevski dodir ili se drže u blizini obolelog mesta. Nakon toga bol bi prestajala ili dolazi do vidnog poboljšanja. Kod težih oboljenja, tretman je potrebno ponoviti više puta. Pacijenti koji su podvrgnuti bioenergetskom tretmanu, osećaju različite senzacije na telu, poput valova topline, peckanja ili pritiska na odredenim delovima tela.

Energetska medicina – prirodna terapija ili bioterapija je najprirodniji način pomaganja, lečenja, iscjeljivanja bolesne energije, a koji se ostvaruje uz pomoć lične životne energije ( prana, bioplazma ) jednog pojedinca koji ima bioenergetski potencijal veći od druge osobe. Sa genetskim bio-potencijalom se osoba rađa. U toku života jednog pojedinca, bio-snaga se može povećati i ojačati, samo do genetskog potencijala. Ne mogu svi ljudi biti veliki i savršeni bioenergetičari, ali mogu doći do nivoa da mogu sebi pomoći. Kod ove vrste terapije, u principu, nijedna bolest nije neizlečiva.

Iscjeljivanje bioenergijom (rukama koje zrače, isceljuju) poznato je još od vremena Hipokrata (oko 370 g. pre nove ere) i on je sam primenjivao tu metodu uz lekovito bilje, odgovarajuću ishranu, dijetu i još neke druge načine lečenja. Bioterapijom-Bioenergijom se mogu uspešno tretirati/isceljivati lakša i srednje teška oboljenja, mehaničke i sportske povrede, dok teža i teška oboljenja zahtevaju kompleksniji pristup i metode poput Holistickog isceljivanja ili Pranoterapije.

Naučnici su dokazali na običnim ljudima i bioenergetičarima koje su testirali, da samo 1% svih testiranih ima izuzetan bio-potencijal, 15% vrlo snažan, 25% pojačan, a svi ostali prosečan ili slab. Prema tome, nisu svi bioenergetičari ili bioterapeuti jednako moćni i uspešni u isceljivanju bolesti.

Službeno prihvaćene metode alternativne medicine koje svoju metodologiju pronalaze u teoriji bioenergije su hipnoterapija, Reiki, akupresura, akupunktura, lečenje svetlošću, zvukom i bojama, herbalna medicina, lečenje psihotroničnim, magnetnim i elektro-neuronskim stimulatorima, itd. Uprkos činjenici da se bioenergetske metode i danas tretiraju alternativnim, veći broj naučnih i kliničkih istraživanja na ovom polju je bio uspešno izveden. Studije su dokazale da na primer pulsirajuće elektromagnetno polje ubrzava zarastanje tkiva, povećavajući brzinu formiranja epitelnih stanica, poboljšava cirkulaciju i pomaže u reparaciji krvnih žila. Medicinska hipnoterapija je uzrokovala 113-postotno povećanje tolerancije bola kod hroničnih bolesnika i poboljšanje imunog sistema povećavajući nivo imunoglobulina i aktivnosti belih krvnih zrnaca. Eksperimenti i istraživanja na području terapije bioenergetskim poljem, dokazali su da se zaustavljanje pada i rast broja krvnih zrnaca kod pacijenata pod hemoterapijom, može postići bioenergetskim tretmanom u području timusa. Lečenje bioenergijom se pokazalo uspešnim i kod pacijenata s AIDS-om u smislu kontrolisanja simptoma. Trenirani bioenergetičari mogu pouzdano i kontrolisano uticati na senzore elektromagnetnog polja na udaljenosti od 200 do 3000 metara, uzrokujući merljive promene od najmanje 30% u intenzitetu signala.

Lečenje

Komplementarno lečenje je u svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) priznato od 1976. godine, zato što se pokazala potreba o proučavanju graničnih područja nauke. Time su bili postavljeni temelji za procvat i veći ugled novim pristupima lečenja čoveka. Izvor tih pristupa je bio bioenergetski koncept medicine. Takav pristup pokriva širok spektar delovanja od preventive do lečenja, gde bioterapija ima veoma važnu ulogu.

Bioterapija naime, zajedno sa klasičnim oblicima rehabilitacije sprečava klasične bolesti, kako telesne tako i psihičke.

Telo je kao energetski sistem, u stalnoj energetskoj interakciji sa svojom okolinom. Svi smo osetljivi i primamo, kada se radi o silama ili energijama koje nas okružuju. Naše celo fizičko i mentalno telo se neprestano napaja tom životnom energijom bez koje bi naš opstanak bio nemoguć. To energetsko punjenje dolazi i sa Zemlje i iz svemira. Provodnost te nevidljive energije u stvari omogućava život na planeti.

Životna energija je osnova svih životnih procesa, kretanja, osećanja, mišljenja. Svi procesi, ne samo oni u čoveku, nego svi postojeći, se bez nje prekidaju. Životna energija je istovremeno i osnova života, uslov i jedina mogućnost čovekovog postojanja i rada. Sve dok u organizmu kruži slobodno, ona može sačuvati telesnu ravnotežu i zdravlje.

Višak ili manjak bioenergije ruši usklađenost energetskog tela. To je naravno preduslov ili uzrok za nastanak različitih bolesti.

Bioterapija pokušava da produbi odnos između čoveka i prirode, da ojača vezu među psihičkim i telesnim funkcijama.

U odnosu na klasičnu medicinu, lekaru-iscelitelju zdravlje nije samo zdravlje u fizičkom telu, nego i ravnoteža i harmonija u svim delovima života. Prilikom lečenja bioenergijom, možemo izvršiti podelu na dva pristupa: unutrašnje i spoljašnje lečenje.

Unutrašnje lečenje podrazumeva ravnotežu i zdravlje na svim nivoima osobe tj. direktan rad na telesnom, emotivnom, mentalnom i spiritualnom aspektu ljudskog bića, a spoljašnje lečenje je ponovno uspostavljanje ravnoteže u različitim slojevima aure.

Za iscelitelja je najbolje da posveti pažnju i jednom i drugom načinu, jer tako upotpunjuje proces lečenja.
Unutrašnje lečenje

Prilikom isceljenja bolesnika, bioenergetičar primiče i odmiče ruke, ispravljajući neravnotežu i popravljajući određeni sloj aure. Unutrašnje lečenje se još naziva i pun spektar isceljivanja.
Lečenje započinjemo od sedmog keteričkog nivoa, gde je došlo do pogrešnog sistema predstave.

Kako se ovaj sloj obnovi, tako se otvara šesti nebeski sloj univerzalne ljubavi. Ovde je zadatak iscelitelja da jednostavno kanališe ovu ljubav ka pacijentu.

Nakon toga sledi eterički kalup nivo – naša volja se ponovo povezuje sa Božanskom.

Na astralnom nivou iscelitelj kanališe energiju prema pacijentu i na taj način opušta njegov mentalni nivo i skida njegove odbrane.

Na mentalnom nivou je važno ponovo uspostaviti ispravne procese mišljenja. Pacijent postaje svestan svojih pogrešnih ramišljanja i zamenjuje ih ispravnim.

Tako stižemo do emotivnog nivoa gde iscelitelj pomaže pacijentu da oslobodi blokirana osećanja. Dešava se da pacijent ponovo preživljava stare traume i blokirana osećanja koja su tom prilikom nastala. Nekad se pacijent oslobodi trauma, a da nije ni svestan toga. Na eteričkom nivou zadatak je da se izvrše sva ispravljanja i popravke, kako bi se sistem obnovio i uspostavio osećaj dobrobiti i snage.

Na fizičkom nivou oslobađamo fizičke blokove, kao što su tenzija mišića, debljina, slabost. Otklanjamo ih korišćenjem vežbi.

Prilikom lečenja, sva tela rade zajedno. Zdravlje u fizičkom telu se obično pojavljuje najkasnije tj. onda kada je uspostavljena ravnoteža u drugim telima. Što se tiče dužine lečenja, ono zavisi od stepena oboljenja – nekad je dovoljna i jedna jedina seansa, a nekad traje i godinu dana.

Spoljašnje Lečenje

Metode spoljašnjeg lečenja su odlične da se pojača i ubrza lečenje. Nekad spoljašnje lečenje bukvalno spašava pacijentu život. Međutim, ako se ne uradi i unutrašnje lečenje i ne ospori pogrešan sistem predstava, bolest će se ponovo pojaviti.

Nekada su o zdravlju porodice brinuli porodični lekari. Oni su ne retko znali istoriju neke porodice generacijama. Napretkom tehnologije i gubitkom porodičnog lekara, današnji lekari ne mogu da se sete ni imena svojih pacijenata. Tako je odgovornost za zdravlje došla u ruke pacijenta, gde i treba da bude. Znači važno je da se pre svega oslonimo na sebe – da brinemo o svom zdravlju, da saznajemo koji faktori utiču na naše zdravlje, kakva treba da bude ishrana, koje vežbe treba da radimo itd.

Bioenergija kao prirodno lečenje, nema svrhu i cilj zauzeti mesto klasične medicine, nego dati svoj doprinos da se oplemeni i dopuni službena medicina, jer pravilna kombinacija klasične i alternativne medicine može biti od velike pomoći za mnoge ljude.

Bolest i Zdravlje

Bolest posmatrana sa aspekta klasične medicine predstavlja delovanje na posledice i simptome bolesti, delovanje na materiju i herniju u organizmu koja je svakako pokretač ogromne funkcije u ljudskom organizmu. No to nije jedini pokretač svega što se dešava u ljudskom organizmu, ljudsko telo funkcioniše i na nivou životne energije koja je prenosnik svih informacija.

Bolest je najjednostavnije rečeno rezultat poremećaja. Poremećaj je rezultat zaboravljanja ko ste, što dovodi do neravnoteže u telu, promene u nezdrav način života i na kraju dolazi do bolesti. Na neki način bolest nam signalizira da je došlo do neravnoteže i pokazuje nam put kako da se vratimo stvarnom sebi i zdravlju.

Sa bioenergetskog stanovišta bolest nastaje kad dođe do energetskog bloka u organizmu. Možemo samo da zamislimo kako u telu čoveka kruže energetski tokovi. U jednom trenutku na nekom mestu u telu dolazi do energetskog bloka, energija se preusmerava, organi koji su se hranili energijom više je uopšte ne dobijaju ili je dobijaju premalo. Ovo će trajati neko vreme, a onda će se to i fizički ispoljiti. Ovo najplastičnije možemo objasniti ako zamislimo reku kako teče. Onda na reku stavimo branu i rečni tok je sada preusmeren. Na tom mestu polako vremenom dođe do isušenja i vegetacija okolo koja je bujala odjedanput nestaje. Tako nešto slično se dešava i u čovekovom telu koje se razboljeva.

Energetski blokovi su ti koji dovode do bolesti i njihovim otklanjanjem čovek dolazi do ozdravljenja. Naravno, ako bolest nije daleko odmakla, to će i proces izlečenja biti brži.

Najveće čovekovo bogatstvo je zdravlje. Usled sve veće ljudske populacije, više nema porodičnih lekara, dnevno kroz ordinacije prođe i više desetina pacijenata, tako da lekari niti poznaju, niti imaju uvid u živote i navike svojih pacijenata, a samim tim i data terapija može biti samo uopštena, a ne lična. Takođe, sve je više situacija da zapadna medicina nema odgovore, tako da se sve više ljudi okreće tradicionalnoj i duhovnoj medicini.

Brinuti o sebi je istovremeno i lako i teško. Lako je utoliko jer neke dnevne aktivnosti koje treba uraditi uopšte ne oduzimaju puno vremena, a teške su sa druge strane, jer zahtevaju da se promeni dotadašnji način života, da se neke dugogodišnje navike promene. Nekad to nije problem, ali nekad to ljudima može zaista teško pasti. Uzmimo na primer duvan, gde čak i sami pušači znaju da je pušenje štetno, pa ipak im je vrlo teško da ostave pušenje.

Da bi naše zdravlje bilo onakvo kako mi želimo, potrebne su dnevne navike kao što su: meditacija, vežbe, dobra i zdrava hrana, higijena, odmor koliko i kada treba, odgovarajuća odeća, zadovoljstvo, intimnost, prijatelji.

Najvažnije je da niste kruta osoba, da budete fleksibilni. U nekim trenucima je nešto dobro, a u drugim nije. Ne treba da vam drugi određuju režim života, već treba da umete da poslušate savet, ali da Vi odlučujete o tome kako ćete živeti.