Mundani horoskop

Mundana astologija je grana astrološke nauke koja proučava uticaj zodijaka i   planeta na nacije, države, gradove i predele zemlje. Ona predstavlja umeće predviđanja događaja koji će se dogoditi.Mundanom astrologijom mogu se predvideti ratovi između država,a takođe i i građanski ratovi.Može se utvrditi  nastanak i statusne promene država i drugih organizacija. Isto tako mogu se predvideti elementarne nepogode,epidemije itd. Ukoloko neko želi da sazna šta će se desti u njegovoj zemlji u kojoj živi, ili ga zanima perspektiva i budućnost te zemlje, može naručiti ovaj horoskop. Mundani horoskop se sastoji iz mundane karte i analize same te mundane karte.

Primer mundanog horoskopa – tekst (download, word, 31 kb)
Primer mundanog horoskopa – grafika (download, jpg, 176 kb)