Aura

Aura je energetsko polje koje postoji oko svih životnih formi. Svuda oko nas se nalazi energija u najrazličitijim oblicima. Ona se nalazi u svim živim bićima, kao i neživim, u vazduhu, jednom rečju, svuda. Važno je istaći da je energija neuništiva. Ona samo prelazi iz jednog oblika u drugi. Tako dakle, možemo zaključiti da sve biljke i životinje, kao i predmeti oko nas imaju neko svoje energetsko polje. Ta energetska polja možemo razmatrati pojedinačno, a isto tako i kao jedno sveukupno univerzalno energetsko polje. Boje i obrasci unutar tog energetskog polja čine neku vrstu otiska ljudske duše, skicu ličnog potencijala. Ono odražava vašu životnu snagu i zdravlje, raspoloženje, osećanja, misli i probleme koji vas muče. Vaša aura se prepliće sa energetskim poljima drugih ljudi ili prostora i mesta u kojima boravite, stupa u kontakt sa njima, prožima ih i razmenjuje informacije. Tako vi osetite da vam je neko koga prvi put vidite drag i simpatičan ili doživite grčenje stomaka i suvo grlo bez jasnih i realnih razloga. Elektromagnetska svojstva aure uzrokuju stalno zračenje energije u okolinu i upijanje energije iz okoline. Tokom dana nakupljamo mnogo energetskih otpadaka, pa se možemo osećati iscrpljeno sa lošim mislima i emocijama. To su energije koje smo pokupili u odnosu s drugim ljudima. Ljudi oslabljene aure pate od osećaja promašenosti i raznih bolesti, lako se umaraju i brzo menjaju raspoloženja. U takvim slučajevima mnogo mogu pomoći energetske meditacije i tretmani osnaživanja i čišćenja aure, boravak u prirodi i kristaloterapija. Ljudi koji pate od čestih glavobolja mogu iskoristiti odlazak u prirodu i pronaći drvo vrbe i češće sedeti ispod njega, budući da drvo vrbe ima svojstvo otklanjanja glavobolje. Time će uravnotežiti i pročistiti auru i glavobolje će s vremenom prestati. Energetskim meditacijama isceljuju se negativni osećaji u auričkom polju, jača se samopoštovanje i disciplina, što takođe rezultira biološkim ozdravljenjem. Na energetskim meditacijama se radi s energijama mira, zadovoljstva, sreće, uspeha i energijama zdravlja i regeneracije organa fizičkog tela.

Većina normalno zdravih ljudi ima auru podjednako debelu oko celog tela. Ako je osoba bolesna, na tom delu tela aura je znatno tanja u zavisnosti od težine bolesti koju osoba ima. Tokom života menjamo boju svoje aure. Osobe koje su se prosvetlile imaju belu boju aure te su zato svi sveti ljudi naslikani sa belom, srebrnom ili zlatnom aurom oko glave ili sveukupne figure.

Aura obuhvata sedam glavnih energetskih centara (čakri), koje se odražavaju na naš fizički i mentalni status. Svaka čakra ima odgovarajuću emociju i boju sa kojom je povezana. Neki ljudi imaju posebnu sposobnost da vide i osete auru i interpretiraju čovekovo mentalno i psihičko stanje, dok se drugi oslanjaju na metod Kirlian fotografije koja prenosi sliku energije na filmsku traku. Auru mogu da oštete: zagađenost, povrede ili traume, bolesti i stres.

U Engleskoj, isceljivač Harry Oldfield je proveo preko 20 godina istražujući auru i razvijajući metod elektro-kristalne terapije koristeći kinetičku energiju, vibracije i kristale da bi se borio protiv bolesti. U svemu tome postigao je izvanredan uspeh, čak i sa izvesnim vrstama raka. “Ljudska aura je kao neki “šablon” na kome su vezani naši fizički molekuli”, objašnjava Oldfield. “Kada energetsko polje nije u ravnoteži, ćelije će pratiti taj tok, i obrnuto.”
Verovatno je većina čula za efekat lista u Kirlijanovoj fotografiji. Naime u specifičnim uslovima dobijamo sliku lista kao na narednoj slici tj. vidi se njegova aura kako svetluca i ima isti oblik kao sam list.

Do iznenađenja dolazi kada odsečemo polovinu lista. Na slici ćemo opet videti ceo list, kao da mu ništa ne nedostaje. Objašnjenje je u sledećem: fizički deo lista je odstranjen, ali njegovo energetsko polje se nije promenilo već i dalje zauzima oblik koji bi inače trebalo da ima. Ovo je samo jedna od manifestacija univerzalnog energetskog polja.
Osim obojene svetlosti, aura poseduje veličinu, oblik, gustinu i zvuk. Najvažniji aspekt aure je njena boja. Što je boja jasnija to je energija koju osoba emituje pozitivnija. Zamagljene ili blede boje u auri imaju negativno značenje. Isprekidana aura ili velike tamne mrlje mogu značiti fizičke bolesti u tom delu tela. Aura najbliža telu veže se za čovekovo fizičko telo; sledeća aura veže se za mentalno ili duhovno telo.
Znati šta svaka individualna boja predstavlja je deo “čitanja” aure. Prvi izazov je, ona se “vidi”! Sledeći korak je upoznavanje sa oblicima, pravcima i njihovim značenjem. Na primer, bes se vidi kao crvene iskre u auri, a zamagljene fleke oko glave mogu da znače brige i glavobolju. Vi takođe možete naučiti da čitate auru: uz pomoć izvesnih vežbi kao što je sedenje ispred ogledala u maglovito osvetljenom prostoru i oslobađanje “bludnog” pogleda.

Crvena aura
Pozitivna: energija, strast, aktivnost, entuzijazam, hrabrost
Negativna: bes, emotivnost, nedostatak energije

Narandžasta aura
Pozitivna: poverenje, toplina, optimizam, sažaljenje, nezavisnost
Negativna: tuga, neodlučnost, nesigurnost, usamljenost

Žuta aura
Pozitivna: otvorenost, artikuliranost, kreativnost, entuzijazam, znanje, um
Negativna: stres, briga, tajnost, nervoza, nepoštenje, manipulativnost

Zelena aura
Pozitivna: isceljenje, ravnoteža, lojalnost, strpljivost
Negativna: ljubomora, osetljivost, emotivna zavisnost

Plava aura
Pozitivna: donositelj mira, propovedni, duhovnost i psihička svesnost
Negativna: lenjost, brige o malim stvarima

Ljubičasta aura
Pozitivna: miroljubivost, bezuslovno davanje ljubavi, harmonija
Negativna: hod po ivici, bez osećaja pravde, osetljivost

Čakre

Čakra je reč iz Sanskrita, a označava točak ili vrtlog. Čakre su energetski centri koji regulišu tok energije kroz naš energetski sistem.

Čakre nisu fizičke. One su aspekti svesti na isti način na koji su aure aspekti svesti. Čakre su gušće od aura, ali ne tako guste kao fizičko telo. One imaju interakciju sa fizičkim telom preko dva glavna prenosača, endokrinog sistema i nervnog sistema. Svaka od sedam čakri je povezana sa jednom od sedam endokrinih žlezda i takođe sa grupom nerava koja se naziva pleksus. Stoga, svaka čakra može biti povezana sa određenim delom tela i pojedinim funkcijama u okviru tela koje kontroliše pleksus ili sa endokrinom žlezdom koja se odnosi na tu čakru.

Čakre su prikačene na spinalnu žicu i nervni sistem preko određenih žlezda i nervnih ganglija. Sistem čakri je veoma složen. Sva naša čula i moguća stanja svesti, mogu se podeliti na sedam kategorija. Svaka kategorija može biti povezana sa određenom čakrom. Tako, čakre predstavljaju ne samo pojedine delove vašeg fizičkog tela, nego i određene delove vaše svesti.

Kada osećate napetost u svojoj svesti, osećate je u čakri povezanoj sa tim delom vaše svesti koji doživljava stres, i u delovima fizičkog tela koji su u vezi sa datom čakrom. Gde osećate stres zavisi od toga zašto osećate stres. Napetost u čakri otkrivaju nervi pleksusa povezani sa tom čakrom i ona se zatim prenosi na delove tela koje kontroliše pleksus. Kada se napetost nastavi tokom vremenskog perioda ili dostigne određeni nivo intenziteta, osoba stvara simptom na fizičkom nivou.

Čovek je zdrav, ako su mu čakre usklađene i otvorene za protok energije; što više energije proteče kroz čakre, čovek je zdraviji.

Ako čakra ne može da metabolizira energiju, kažemo da je blokirana. Tok energije je preslab, pa pojedini delovi tela nisu opškrbljeni s dovoljno energije. Stoga postepeno nastaju kvarovi i smetnje koje prepoznajemo kao bolesti ili različite psihičke poteškoće na materijalnom nivou čovekovog postojanja.

Postoji više čakri. Najčešće govorimo o sedam glavnih čakri koje su raspoređene odozdo prema gore, tj. od polnih organa, kao prve čakre – pa sve do temena glave, kao sedme čakre. Svaka čakra ima svoju boju, a idući od prve prema sedmoj čakri, boje su zastupljene ovim redom: crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, indigo plava i ljubičasta.


Glavne čakre su:

1. Osnovna čakra – Muladhara, nalazi se u tački između anusa i genitalija (Perineum). Povezana je s bazičnom životnom energijom i adrenalinom. Kontroliše važne životne reakcije.
Boja: Crvena
Delovi tela: Limfni sistem, skeletni sistem (zubi i kosti), prostata kod muškaraca, bešika i sistem eliminacije, i donji ekstremiteti (noge – stopala, članci, itd.). Takođe i nos, pošto kao čulo mirisa spada u sredstvo opstanka.
Endokrina žlezda: Nadbubrežna žlezda
Čulo: Miris
Svest: Bezbednost, opstanak, poverenje, odnos prema novcu, kući, poslu.
Element: Zemlja

2. Splin čakra – Svadhisthana, nalazi se u nervom centru u predelu iznad polnih organa (ili ispod pupka). Povezana je sa zadovoljstvom i osećanjima.
Boja: Narandžasta
Delovi tela: Reproduktivni sistem, polni organi, slabinski splet živaca
Endokrina žlezda: Gonada
Čulo: Čulo ukusa, apetit
Svest: Ova čakra se vezuje za delove svesti koji se tiču hrane i seksa. Sposobnost da se imaju deca takođe je pridružena ovoj čakri.
Element: Voda

3. Solarni pleksus čakra – Manipura, nalazi se u nervnom centru iznad pupka – plexsus solaris. Kontroliše dotok energije u sve unutrašnje organe ispod dijafragme i povezana je sa gušteračom.
Boja: Žuta
Delovi tela: Delovi tela pridruženi ovoj čakri uključuju mišićni sistem, kožu kao sistem, solarni pleksus, debelo crevo, stomak, jetra i drugi organi i žlezde u regionu solarnog pleksusa.
Endokrina žlezda: Pankreas
Čulo: Čulo vida
Svest: Delovi svesti pridruženi ovoj čakri uključuju percepciju koja se tiče snage, kontrole, slobode, komotnosti koju su u mogućnosti da pruže sebi – lakoća postojanja. Mentalna aktivnost i mentalno telo su takođe pridruženi ovoj čakri.
Element: Vatra, Sunce.

4. Srčana čakra – Anahata, nalazi se u centru grudi. Povezana je sa srcem, grudima i plućima.
Boja: Smaragdno zelena
Delovi tela: Ova čakra se vezuje za srce i sistem cirkulacije, srčani pleksus, koji pokriva pluća i čitavu zonu grudi.
Endokrina žlezda: Timus, kontroliše imuno sistem
Čulo: Čulo dodira. Grljenje je aktivnost srčane čakre. Kada neko grli, svestan je šta druga osoba oseća u sebi. Osetljivost kada smo dodirnuti pokazuje osetljivost srčane čakre.
Svest: Percepcija ljubavi, veze sa osobama bliske našem srcu, kao što su ljubavni partner, polubrat, polusestra, roditelji, deca. Teškoće sa disanjem ili plućima pokazuju napetost u srčanoj čakri.
Element: Vazduh

5. Grlena čakra- Visuddha, nalazi se u podnožju grla, u dnu vrata u blizini štitnjače. Povezana je s mišljenjem kao i s komunikacijom i govorom.
Boja: Nebesko plava
Delovi tela: Ova čakra kontroliše grlo i vrat, ruke i šake. Vezuje se za ručni ili vratni pleksus.
Čulo: Čulo sluha
Endokrina žlezda: Tiroidna žlezda
Svest: Aspekti izražavanja i prihvatanja. Metafizički, ova čakra je povezana sa stvaralaštvom, stvaranjem, izražavajući u fizičkom svetu ispunjenje cilja.
Element: Etar, kao prelazak između fizičkog i duhovnog sveta. Na fizičkom nivou odgovara dubokom svemiru kao najsuptilniji fizički element.

6. Čeona čakra -Ajna (u sred čela), poznatija pod nazivom treće oko, nalazi se u središtu čela. Povezana je s glavom, očima i uopšteno sa percepcijom.
Boja: Indigo, ponoćno plava
Delovi tela: Ova čakra se vezuje za čelo i slepoočnice, za karotidni pleksus.
Endokrina žlezda: Hipofiza
Čulo: Ekstra čulno opažanje, svi unutrašnji osećaji korespondiraju sa spoljašnjim i zajedno razmatraju duhovnu komunikaciju. Ovo uključuje na primer vidovitost (unutrašnje čulo vizije).
Svest: Ova čakra se vezuje za duboki unutrašnji nivo bića koji nazivamo Duh. To je mesto gde su nađene naše istinske motivacije, nivo svesti koji upravlja našim akcijama, u stvari našim životima.
Element: Unutrašnji zvuk na koji ne utiču čak ni spoljni događaji. Takođe, srećemo ga u Istočnoj tradiciji kao neophodan preduslov za dalji spiritualni razvoj.

7. Krunska čakra- Sahasrara, nalazi se na vrhu glave. Ne deluje samostalno već zavisi od ispravnog delovanja drugih čakri kako bi uopšte dobila mogućnost razvoja. Sahasrara je prvobitno ishodište vremena, prostora, energije, mase i materije.
Boja: Bela, Ljubičasta
Delovi tela: Ova čakra se vezuje za vrh glave, mozak i ceo nervni sistem
Endokrina žlezda: Pinealna žlezda
Čulo: Čulo empatije (uživljavanja), jedinstvo, doživljavanje tuđeg iskustva kao svog
Svest: Krunska čakra pokazuje naš odnos sa Ocem na Nebu. To reprezentuje našu vezu sa biološkim ocem, koja postaje model za naš odnos sa autoritetom i kao krajnji cilj, sa Bogom. To je nivo duše. Kada neko oseća doživljaj odvojenosti od oca, tada zatvara krunsku čakru, doživljava osećaj izolacije i usamljenosti, kao da je u školjci i ima teškoće u kontaktu sa onima oko sebe.
Element: Unutrašnja, Bela svetlost, koja je ono što neko doživljava u najdubljem delu svesti svog bića, kao cilj žive svesti sa inteligencijom.