Tarot

Dobrodošli u čarobni sviet Tarota.

Šta je Tarot?
Iz nekoliko anagrama reči Taro dobijamo sledeće značenje.
Na primer:
TORA = ZAKON, NA JEVREJSKOM,
TROA = KAPIJA, NA JEVREJSKOM,
ROTA = KOLO / TOČAK, NA LATINSKOM,
ORAT = GOVORITI / DOKAZUJE / POSTUPA, NA LATINSKOM.
TAOR ili TAOR = EGIPATSKA BOGINJA TAME,
ATOR = EGIPATSKA BOGINJA RADOSTI, NEBA I LJUBAVI.

Takođe Tarot sadrži u sebi Staroegipatske reči:
Tar = Put
i
Ro / Ros / Ro = Kraljevski.
…što bi značilo Kraljevski Put. Tu je i misao da Tarot u stvari znači princip / suština / zakon. Takođe imamo i definiciju: Tarot je kolekcija magijskih formula u slikovnom obliku koja sadrže tajne vremena i proročišta večnosti.

SADRŽAJ TAROTA
Tarot je špil od 78 karata. Postoje četri boje kao i u savremenim kartama za igranje koje su iz njega nastale, međutim, dvorskih karata ima četri, umesto tri. Pored toga postoje i 22 karte koji se nazivaju ‘Aduti’ od kojih svaka predstavlja po jednu simboličnu sliku sa sopstvenim nazivom. Na prvi pogled bi se moglo pomisliti da je ovakav raspored proizvoljan, ali nije tako. On je nužno uslovljen strukturom univerzuma, posebno Sunčevog sistema, kako ga simbolički prestavlja Sveta kabala.

Poreklo ovog špila karata još uvek nije raspetljeno. Neki autoriteti pokušavaju da mu nađu mesto još u drevnim egipatskim misterijama. Drugi nastoje da ga premeste u 15-ti ili čak 16-ti vek. 22 velike arkane se bitno razlikuju od malih arkana. One predstavljaju kosmičke elemente između sefirota. Svaki od njih predstavlja mali svemir za sebe i, tačnije pojedine aspekte svemira. Oni su simboli posebnih tajni povezanih sa svakim od zodijakovih znakova, kosmičkih elemenata ili planeta.

U najdubljoj biti aduti su slikovno predstavljanje stanja svesti. Možemo ih shvatiti na mnogo načina. Bitna karakteristika njihove arhetipske suštine i njihovog svojstva, istinskih simbola ogleda se u značenju njihove subjektivnosti i predstavljaju unutrašnji doživljaj spoljašnjih kosmičkih sila. Oni su prikaz stanja svesti, a njihov niz od nule do 21 je simbolička priča o čovekovom dugom putovanju ka samom sebi, svojoj celovitosti i jedinstvu.

56 malih arkana delima na 16 dvorskih i drugih 40. Dvorske karte predstavljuju same kosmičke elemente koji su podeljeni u sup-elemente. Dvorske karte odgovaraju i četvorodelnoj klasifikaciji, odnosno otac, majka, sin, ćerka. Ostalih 40 malih arkana predstavljaju osnovne objekte i ideje i odgovaraju sefirotima drveta života – jedinice za prvi sefirot, dvojke za drugi sefirot i tako dalje… desetke za deseti sefirot.

Osnovni dijagram koji objedinjuje celokupni sistem tarota, uključujići velike i male arkane predstavljen je šemom kabalističkog drveta života. On u sebi sadrži deset sefirota i 23 staze. Drvo života je glif ili simbol koji predstavlja mapu univerzuma. Kabalisti smatraju da sve što postoji u univerzumu, svako kosmičko ispoljavanje, oblik energije, objekt ideja ili akcija može biti predstavljen na drvetu života. Osnovna razlika između sefirota i staza drveta života jeste što su sefiroti simboli objektivnih stanja, dok putevi predstavljuju subjektivne doživljaje, prenosa, stanja svesti iz jedne emanacije u drugu.

Tarot se može shvatiti jedino iskustvom. Nijedna karta nije usamljena. Reakcije karata, njihov međusobni uticaj, sve to mora da postane neodvojivi deo života svakog posmatrača. Idealan način da se to ostvari je kontemplacija. Uđimo u svet tarota.

Deo video izdanja o Tarutu.

Ukoliko želite da kupite kompletno video izdanje o tarotu – kontaktirajte nas!