Feng Shui

Značenje termina feng shui (izgovara se: fang švej) jeste vetar i voda, i odnosi se na pronalaženje idealnog staništa. Stara više od 6.000 godina, metoda feng shui u drevnoj Kini smatrana je naukom.

Jedna od izvornih i po mnogim mišljenjima najtačnijih definicija feng shuija glasi: feng shui jeste umetnost postavljanja grobova, gradova i kuća na povoljan način, u skladu s protokom energije tla. Pod „povoljnim načinom” podrazumeva se da je lokacija adekvatno smeštena u odnosu na planinu i reku (tzv. shen shui princip).

Teme proučavanja ove veštine jesu:
– utvrđivanje energetskog potencijala tla i kapaciteta lokacije da „isporuči” energiju tla na površinu i željeno mesto;
– postavljanje objekata na lokaciju na najbolji mogući način;
– analiza kapaciteta postojeće građevine da primi energiju iz tla i okruženja;
– analiza uticaja energije lokacije i građevine (kao i kosmičkih energija) na one koji na određenom mestu žive ili rade, radi pronalaženja mogućnosti da se ta dva usklade na najbolji mogući način.

Feng shui je sredinom devedesetih postao poznat širom sveta zahvaljujući pripadnicima sekte BTB (Black Tantric Buddhism), koji su iz klasičnog sistema uzeli bagua simbol i „razvili” ga tako da može da se primeni na prostor bez upotrebe kompasa (sever je kod njih uvek na ulaznim vratima). Njihova varijanta feng shuija nema mnogo dodirnih tačaka sa originalnom, klasičnom metodom i ne zasniva se na klasicima.

Najveća mana BTB feng shuija jeste to što su preporuke koje se daju opšte prirode i mogu se primeniti na bilo koga i na sve. Otuda razne knjige zbunjivog sadržaja, gde smo za istu stvar mogli da naiđemo na oprečne odgovore.


Istorijat

Istorija kineske civilizacije veoma je duga i bogata. Nekada su se feng shui, tradicionalna kineska medicina (poznata i priznata po jednom manjem segmentu, akupunkturi) i kineska astrologija praktikovali u okviru jedinstvene discipline, fang shih, koja je imala status nauke. Praksa tradicionalnog feng shuija i kineske medicine zasnovana je na klasicima; najpoznatiji klasik kineske medicine (TCM) jeste Nei Jing, dok su klasike tradicionalnog feng shuija pisali Guo Pu, Yang Yun Song, Lai i drugi majstori i utemeljivači ove discipline.

Treba reći i to da su kineski lekari već u sedmom i osmom veku održavali kongrese lekara o raznim oblastima; kineska farmakopeja broji preko 5.000 lekovitih sastojaka koji se primenjuju mnogo duže od aspirina.

Za razliku od svih ostalih „varijanti” koje imaju isti naziv, klasičan feng shui krajnje je autentična nauka koja se zasniva na klasicima. Reč je o bogatom i sistemskom znanju u kome nema mesta pojednostavljenju i nagađanju.

Cilj primene klasičnog feng shuija nije usmeren ka kratkotrajnim i brzo sagorevajućim efektima, zato što je njih moguće ostvariti i na druge načine (molitva, vizualizacija, meditacija, koncentracija itd.). Cilj su sistemski i temeljni, dugotrajni efekti, zbog čega se uticaj lokacije svakako mora uzeti u obzir.

Sledeći element koji treba razmotriti jeste sudbina pojedinca, tj. utvrđivanje toga šta je za određenu osobu povoljno, a šta nije. Ako je lokacija fantastična, ali pojedincu tu nešto ne odgovara, onda on neće imati koristi od te dobrobiti koja mu je na raspolaganju. Neko drugi bi, na istom mestu i u isto vreme, mogao da ostvari izvanredna dostignuća o kojima drugi samo maštaju!
Formula za srećan i uspešan život sadrži tri elementa: feng shui, sudbinu, vreme.

Uz pomoć feng shuija, poznavanja glavnih elemenata sudbine pojedinca i veštog baratanja datumima, moguće je poboljšati sudbinu i znatno unaprediti život ili posao.
YC: Kako feng shui može da promeni život?

S obzirom na to da energija tla (lokacije) najviše utiče, najveće koristi od primene klasičnog feng shuija mogu očekivati oni koji su spremni da kupe plac i grade na njemu (kuću ili poslovni prostor). Tada se principi klasičnog feng shuija mogu primeniti u potpunosti. To je ujedno najzahtevniji posao za svakog ozbiljnog konsultanta klasičnog feng shuija, zato što se u obzir uzima više desetina faktora iz okruženja.

Iako je mogućnost intervencije najmanja u slučaju manjih i već useljenih objekata, i tu jednostavnom promenom mesta i pravca spavanja ili sedenja mogu da se postignu velika poboljšanja (zdravstvena, opšta).

Takođe, u poslovnim prostorima neretko je dovoljno promeniti poziciju glavnog ulaza ili uraditi rekonstrukciju u određenom delu objekta da bi se promenio kvalitet energije u celom objektu i da bi se bolje iskoristio potencijal zdanja uopšte i u određenom periodu. Rezultati ovde mogu da budu brzi i efektni.

Važno je naglasiti da su dugotrajni i postojani efekti cilj primene klasičnog feng shuija.

YC: Šta je sa ličnim prostorima, stanovima u kojima ljudi već žive?                            

Ljudi uglavnom osete da li im stan u kome žive odgovara ili ne. Teško je pronaći idealan stan u kome su vrata okrenuta ka najboljem pravcu za određenu osobu i gde je moguće postaviti krevet na najbolju moguću lokaciju. Najčešće su situacije da osoba u stanu koji joj ne odgovara – posle nekog vremena oseti zdravstvene probleme i nedostatak energije, ili da polako dođe do iscrpljenja finansijskih resursa i ponavljanja situacija koje bi se mogle podvesti pod kategoriju „loše sreće”.

Idealna situacija u vezi sa stanovanjem jeste da orijentacija ulaznih vrata odgovara vlasniku/vlasnicima (onome ko najviše zarađuje). Najmanje što se može učiniti jeste da se krevet postavi u deo stana/sobe koji je povoljan za određenu osobu, tako da uzglavlje gleda ka jednom od povoljnih pravaca (ili najmanje nepovoljnom). S obzirom na to da u krevetu provedemo najveći deo svog života, kada se on nalazi u povoljnom sektoru, to u velikoj meri može da balansira druge nedostatke stana.                                                                                                     

U klasičnom feng shuiju mnogo se vodi računa i o vremenu useljavanja u objekat, zato što se tada prostor aktivira. Dobar datum u kombinaciji sa dobrim feng shuijem prostora daje izuzetne rezultate. Dobri datumi posebno su značajni u poslovanju, i to za svečana otvaranja, početak poslovanja i marketinške kampanje, potpisivanje važnih ugovora…

U klasičnom feng shuiju važne su informacije sa terena: kakav je pravac ulice ka objektu, da li je ulica na višem ili nižem terenu u odnosu na objekat, kakve su spoljašnje strukture tla (ima li uzvišenja, gde su, ima li reka, gde su najbliže velike raskrsnice itd.). Zatim, važan je facing objekta i Ba Zi vlasnika. Tada se mnogo, mnogo računa da bi se videlo kakva je situacija i da li je moguće da se nešto promeni, kada i kako.

Najefikasniji „lek” jeste pozicioniranje vrata na najbolje mesto ili pak njihovo tiltovanje (menja se nagib), sve to kada postoje uslovi. Osim vrata, za različite objekte važni su i drugi elementi posla (za pizzeriju to je pizza peć, za restorane – pozicija kuhinje, u poslovnom prostoru važno je mesto gde sedi direktor).